585 241 136, 728 289 519
Přihlášení

Ochrana osobních údajů

Dle nařzení EU 2016/379-GDPR – sdělujeme, že správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je provozovatel e-shopu: Alena Tököly, IČ 44900104, Holická 39A, 779 00 OLOMOUC (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce: e-mail: info@hartolomouc.cz, tel.585241136, popř.728289519. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Respektujeme a chráníme Vaše soukromí.  Pro vyřízení objednávky, vč. zaplacení a dodání zboží  ale potřebujeme znát některé Vaše osobní údaje, jako jméno, příjmení, e-mailový a telefonní kontakt, adresu pro doručení, popř. adresu pro fakturaci. Toto údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci, vč. případné  komunikace s Vámi a doručení zboží.   Dalšímí  příjemci  Vašich osobních údajů jsou zasílatelské společnosti (Česká pošta, DPD) a popř. osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat(Orbinet).

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a chráníme je před zneužitím.  Příjemci vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů(archivujeme pouze po dobu stanovenou zákonem,.max.10let), po té správce osobní údaje vymaže.
 • Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů